Gitea seadistamine Zone virtuaalserveris.

Mis on Gitea?

Gitea on GO's kirjutatud avatud lähtekoodiga alternatiiv Githubile ja Gitlabile. Täpsemat infot saab siit: https://gitea.io/ ning dokumentatsiooniga saab tutvuda siin: https://docs.gitea.io/en-US/

Nõuded Zone teenusele

Kasutusel peab olema Zone virtuaalserver (kõlbab mis tahes Zone platvormiga Nutikas server – nii Virtuaalserver, Nutikas Pilveserver kui ka Nutikas Privaatserver). Käesolevas õpetuses on virtuaalserveri nimeks git.miljonivaade.eu

Virtuaalserveril peab olema eraldatud IP aadress portide suunamise tarvis. Pakett III sisaldab ühte tasuta eraldatud IP aadressi. Kui see aktiveeritud pole, tuleb ühendust võtta Zone klienditoega, kes selle tasuta aktiveerib.

1. Seadistame Zone virtuaalserveri

1.1 SSH

Kui teil on juba SSH ligipääs virtuaalserverile seadistatud võib jätkata punktist 1.2

Virtuaalserveri Haldus -> SSH -> Ligipääs

1.2 MySQL

Virtuaalserveri Haldus -> Andmebaasid -> MySQL

1.3 HTTP ligipääsu seadistamine (http proxy)

Virtuaalserveri Haldus -> Veebiserver -> Seaded HTTPS seadete all vajutame nuppu muuda

Serveri seaded

1.4 Gitea SSH ligipääsu seadistamine GITile (portide suunamine)

Gitea kasutab oma sisest SSH serverit, mis annab võimaluse git repositooriumite ning kasutajate ligipääse Giteas endas hallata.

Virtuaalserveri Haldus -> Veebiserver -> Portide Suunamine

HTTP proxy ja portide suunamise muudatused jõuavad serverisse umber 10 minuti jooksul, aga DNS A kirje levimine eraldatud IP aadressile võib võtta ka üle tunni. Kui on soov rakendus enne kirjete levimist seadistada, siis võib IP enda tööjaama hosts faili lisada.

2. Paigaldame Gitea

2.1 Laadime alla ning paigaldame Gitea binaarfaili

Siseneme virtuaalserverisse SSH abil ning käivitame järgmised read:

mkdir domeenid/www.git.miljonivaade.eu/gitea
cd domeenid/www.git.miljonivaade.eu/gitea
wget -O gitea https://dl.gitea.io/gitea/1.3.2/gitea-1.3.2-linux-amd64
chmod +x gitea

Et Gitea esialgse konfiguratsioonifaili genereeriks, tuleb gitea korraks käivitada. Antud juhul see ebaõnnestub, aga tekitatakse custom/conf/app.ini fail.

Käivitame käsu:

./gitea web

Tulemus peaks olema järgmine: Gitea esimene käivitus

2.2 Seadistame rakenduse konfiguratsioonid

Avame konfiguratsioonifaili

nano custom/conf/app.ini

Kogu sisu tuleb üle kirjutada järgnevaga:

RUN_USER = virt73403
RUN_MODE = prod

[database]
DB_TYPE = mysql
HOST = d73643.mysql.zonevs.eu:3306
USER = d73643_gitea
NAME = d73643_gitea

[repository]
ROOT = /data03/virt73403/domeenid/www.git.miljonivaade.eu/gitea/repositories

[server]
PROTOCOL = http
DOMAIN = git.miljonivaade.eu
HTTP_ADDR = 127.1.69.203
HTTP_PORT = 3000
DISABLE_SSH      = false
START_SSH_SERVER = true
SSH_PORT = 2222
SSH_LISTEN_HOST = 127.1.69.203

[log]
MODE      = file
LEVEL     = Info
ROOT_PATH = /data03/virt73403/domeenid/www.git.miljonivaade.eu/gitea/log

Virtuaalserveri põhised muutujad konfiguratsioonis:

2.3 Paigaldame ning käivitame rakenduse

Pärast seda käivitame rakenduse uuesti

./gitea web

Ning kui kõik õnnestub, peaks pilt välja selline: Seadistatud Gitea käivitus

Veebiliides peaks tööle hakkama minnes aadressile: https://git.miljonivaade.eu ning avanema peaks järgmine pilt: Gitea paigaldamise veebiliides

Põhikonfiguratsioon on sellega paigas. Antud lehel tuleb siis lisaks

Lõplikuks paigaldamiseks vajutame nuppu Install Gitea.

Õnnestunud paigalduse korral peaks avanema järgmine pilt: Töötava Gitea veebiliides

Selles vaates tuleb teha endale konto. Esimesena registreeritud kontole antakse ka administraatori õigused.

Selle alampunkti lõpuks on meil olemas täisväärtuslik töötav Gitea rakendus. Nüüd on vaja lisada seaded, et Zone oskaks seda vajadusel automaatselt käivitada ja/või restartida

3. Seadistame Zone virtuaalserveri töötamaks Giteaga

3.1 Seadistame Gitea teenuse PM2's

Kui Gitea töötab, peatame rakenduse klahvikombinatsiooniga ctrl + c.

Järgmiseks tuleb seadistada PM2, et Gitea jätkaks tööd ka pärast SSH'st välja logimist ning pärast Zone poolset serveri taaskäivitust. Selleks lisame PM2 teenuse. Samuti aitab PM2 rakendust automaatselt taaskäivitada, kui mingi probleemi tõttu peaks see "maha surema".

Tekitame PM2 konfiguratisoonifaili:

nano /data03/virt73403/domeenid/www.git.miljonivaade.eu/gitea/gitea-pm2.json

Faili sisu peab olema selline:

{
 "apps" : [{
 "name" : "gitea-service",
 "script" : "gitea",
 "cwd" : "/data03/virt73403/domeenid/www.git.miljonivaade.eu/gitea",
 "args" : "web"
 }]
}

Salvestame faili ning Virtuaalserveri haldusliideses lisame rakenduse:

Virtuaalserveri Haldus -> Veebiserver -> Node.js ja PM2

Rakenduse käivitamiseks läbi PM2 peame ootama paar minutit. Veendumaks, et rakendus toimib, proovime selle aja möödudes minna brauseris rakenduse vaatesse – https://git.miljonivaade.eu/.

Kui antud aadressil avaneb Gitea rakendus, võib kontrollida, et rakendus sai ikka PM2 poolt käivitatud. Seda saab teha SSH konsoolis käsuga

pm2 status

Avaneda võiks järgmine pilt: Pm2 status väljund

4. Hakkame rakendust kasutama ja/või testime

Järgnev tekst on juba töötava rakenduse näide, kui esimene kasutajakonto on loodud. Gitea on Zone virtuaalserveris paigaldatud, seadistatud õigesti käivituma ning järgnev on pigem väga lühike sissejuhatus rakendusse esimese repositooriumi loomiseks ning giti SSH ligipääsu seadistamiseks.

4.1 Sisestame SSH avaliku võtme git ligipääsuks

4.2 Loome uue respositooriumi

Siseneme Dashboard vaatesse. Visuaalne pilt on sarnane Githubi ja Gitlabiga ning neid kasutanud ei tohiks ka siin repositooriumi seadistamisega hätta jääda.

Repositooriumi loomine 1 Repositooriumi loomine 2

4.3 Hakkame kasutama

Repositooriumi vaates Clone this repository alt tuleb valida SSH ning kopeerida vastav URL.

Näiteks

git clone ssh://virt73403@git.miljonivaade.eu:2222/ingmar/zone-test.git
touch README.md
git add .
git commit -m "added readme"
git push

Ning giti kasutanud inimesel ei tohiks olla raske veenduda, et kõik töötab.

Õnnestunud commit

Edasi tuleb vaid Giteaga lähemat tutvust sobitada ning see enda vajaduste järgi ära seadistada.